Важни съобщения - Избори за членове на Европейския парламент 2019 г.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ОБЩИНА БАНСКО
08.05.2019

Във връзка с изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г., ще се проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии на територията на Община Банско на 18.05.2019г. от 13:30ч.  в тържествената зала на читалище "Никола Вапцаров" - гр. Банско.

Обучението ще бъде проведено от представители на РИК Благоевград и Общинска администрация Банско.

Присъствието на всички членове на СИК е задължително.


ВАЖНО ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
25.04.2019
 

В срок до 11 май 2019г.  (вкл.)избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си чрез заявление по образец – Приложение № 16-ЕП.

Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден (20 май 2019 г.) и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес.

В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН / личен номер, постоянният адрес / адрес на пребиваване или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК,  и се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК.

Приложението може да изтеглите от тук: 
Приложение № 16-ЕП

 


ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26.05.2019г..
15.04.2019


Потърсете в сайта