Актуално
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ОБЩИНА БАНСКО
08.05.2019

Във връзка с изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г., ще се проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии на територията на Община Банско на 18.05.2019г. от 13:30ч.  в тържествената зала на читалище "Никола Вапцаров" - гр. Банско.

Обучението ще бъде проведено от представители на РИК Благоевград и Общинска администрация Банско.

Присъствието на всички членове на СИК е задължително.


ВАЖНО ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
25.04.2019
 

В срок до 11 май 2019г.  (вкл.)избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си чрез заявление по образец – Приложение № 16-ЕП.

Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден (20 май 2019 г.) и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес.

В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН / личен номер, постоянният адрес / адрес на пребиваване или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК,  и се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК.

Приложението може да изтеглите от тук: 
Приложение № 16-ЕП

 


ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26.05.2019г..
15.04.2019


Изборен кодекс с измененията от 07.03.2017 г.
02.04.2019

ХРОНОГРАМА за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., приета с Решение № 6-ЕП от 25 март 2019 г. на ЦИК, поправена с Решение № 13-ЕП от 27 март 2019 г. на ЦИК
02.04.2019

Заповед за забрана на продажбата и използването на оръжие
15.05.2019

Заповед за забрана на продажба, сервиране и употреба на алкохол
15.05.2019

Заповед за определяне местата за поставяне на агитационни материали в гр. Добринище
25.04.2019

Заповед за определяне местата за поставяне на агитационни материали в с.Места
24.04.2019

Заповед за определяне местата за поставяне на агитационни материали в с. Кремен
24.04.2019

Заповед за определяне местата за поставяне на агитационни материали в с. Обидим
24.04.2019

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)
15.05.2019

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I - за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.
11.04.2019

Потърсете в сайта