ЗАПОВЕД за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия
10.10.2019

Заповед за определяне местата за поставяне на агитационни материали в гр. Добринище, МИ - 2019
26.09.2019

Заповед за определяне местата за поставяне на агитационни материали в с. Места , МИ - 2019
25.09.2019

Заповед за определяне местата за поставяне на агитационни материали в с. Кремен , МИ - 2019
25.09.2019

Заповед за определяне местата за поставяне на агитационни материали в с. Обидим , МИ - 2019
25.09.2019

Заповед за определяне местата за поставяне на агитационни материали в с. Осеново , МИ - 2019
25.09.2019

Потърсете в сайта