ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ОБЩИНА БАНСКО ЗА МИ 2019
17.10.2019

Във връзка с провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., ще се проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии на територията на Община Банско на 19.10.2019г. / събота/ в залата на ПИЦ – Банско. 


Обучението ще бъде от 2 части :

 1.  От 11:00 часа  за  Секции от 1-ва    до   13-та  и 24 – та (подвижна) – Банско

 2.  От 14:00 часа  за  Секции от 14-та  до   23-та   - Добринище и селата

 Присъствието на всички членове на СИК е задължително.


Покана на Кмета на община Банско за провеждане на консултации за определяне на съставa на ПСИК, във връзка с насрочените с Указ № 163 от 10.07.2019 г. на Президента на Република България избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
10.10.2019

ВАЖНО ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
02.10.2019

До 12.10.2019 г. - Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 17-МИ от изборните книжа), подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. 

Когато избирателят не е подал  заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден (21.10.2019 г.)  и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна комисия.

Приложението може да изтеглите от тук


Покана на Кмета на община Банско за провеждане на консултации за определяне на съставa на СИК, във връзка с насрочените с Указ № 163 от 10.07.2019 г. на Президента на Република България избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
13.09.2019

Списък на кметствата, в които ще бъдат произвеждани избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г. в община Банско.
21.08.2019

Покана на Кмета на община Банско за провеждане на консултации за определяне на съставa на OИК, във връзка с насрочените с Указ № 163 от 10.07.2019 г. на Президента на Република България избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
13.08.2019

Потърсете в сайта