ХРОНОГРАМА за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., приета с Решение № 6-ЕП от 25 март 2019 г. на ЦИК, поправена с Решение № 13-ЕП от 27 март 2019 г. на ЦИК
02.04.2019

Изборен кодекс с измененията от 07.03.2017 г.
02.04.2019

Потърсете в сайта