Актуално
ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26.05.2019г..
15.04.2019


Изборен кодекс с измененията от 07.03.2017 г.
02.04.2019

ХРОНОГРАМА за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., приета с Решение № 6-ЕП от 25 март 2019 г. на ЦИК, поправена с Решение № 13-ЕП от 27 март 2019 г. на ЦИК
02.04.2019

Заповед за определяне местата за поставяне на агитационни материали в гр. Банско - избори ЕП 2019
19.04.2019

Заповед № 09-19-201 / 15.04.2019 г. за назначаване на комисия по чл.287, ал.7 от ИК
16.04.2019

Заповед за определяне на местата за oбявяване на избирателните списъци, във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от РБългария на 26 май 2019г.
10.04.2019

Заповед № 09-19-168 / 01.04.2019г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Банско
02.04.2019

Заповед № 09-19-169 / 01.04.2019г. за организационно – техническата подготовка в Община Банско за избори за ЕП
01.04.2019

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I - за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.
11.04.2019

Потърсете в сайта