Актуално

Покана на кмета на Община БАНСКО за провеждане на консултации за назначаване на СИК-Банско
10.02.2017

ХРОНОГРАМА за изборите за Народно събрание 26.03.2017 г.
01.02.2017

ИЗБОРЕН КОДЕКС
01.02.2017

Заповед № 09-17-42 / 03.02.2017г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци
03.02.2017

Заповед № 09-17-38 / 01.02.2017г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Банско
01.02.2017

Заповед № 09-17-37 / 01.02.2017г. за организационно - техническа подготовка в Община Банско
01.02.2017

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за Народно събрание на 26 март 2017г.
10.02.2017

Потърсете в сайта