Заявление - Декларация за изключване от списъка на заличените лица от избирател, извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК

Потърсете в сайта