Съобщения - Избори за президент и вицепрезидент на републиката 2016 г.

Покана за консултации на 28 октомври 2016г.
28.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ    Във връзка с произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум, насрочени на 6 ноември 2016 г.с Решение на НС от 29.07.2016 г., обн. ДВ, бр. 60/02.08.2016 г., на основание чл. 91, ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР на Централна избирателна комисия (ЦИК) на 28 октомври 2016г. от 14.00ч. в сградата на Общинска администрация гр. Видин, пл.”Бдинци” №1, 6 етаж, заседателна зала на Общинска администрация Кметът на община Видин ще проведе консултации за определяне поименния състав на две Секционните избирателни комисии (СИК) - в Областна служба „Изпълнения на наказанията“...

Обучение на СИК
27.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с произвеждането на изборите за Президент и Вицепрезидент на Републиката и за Национален референдум на 06 ноември 2016г., Районна избирателна комисия Видин ще проведе обучения на Секционни избирателни комисии (СИК) в община Видин на 31.10.2016 г. (понеделник) от 10.00 часа СИК в населените места на общината и ПСИК, 13.00 часа СИК от №1 до №40 и от 15.00 часа СИК от №41 до №80 в зала на Общински съвет Видин, находяща се в Административна сграда на Общинска администрация Видин, пл. „Бдинци“ №2.Линк към документа

Териториален обхват на Подвижна избирателна секция
22.10.2016
Приложение 1   Териториален обхват на Подвижна избирателна секция № 050900122  Населено място: гр. Видин   Територията на град Видин   Териториален обхват на Подвижна избирателна секция № 050900123 Населено място: гр. Дунавци Територията на град Дунавци, село Цар Симеоново и село Жеглица Териториален обхват на Подвижна избирателна секция № 050900124  Населено място: с. Градец Пътна артерия Номер и подномер, вход   001 , 002 11613 УЛ.ПЪРВА 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 124А , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 139 , 142 ,...

Секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Видин
22.10.2016
З А П О В Е Д № РД-02-11-1612/22.10.2016г.                 На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2, чл.37, ал.1 от Изборния кодекс, § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Решение №3795-ПВР/НР от 18.10.2016 г. на Централна избирателна комисия, Решение №27 ПВР/НР от 22.10.2016г. на Районна избирателна комисия Видин, във връзка с произвеждането на избори на 6 ноември 2016 г. за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум,   НАРЕЖДАМ:   Образувам 6 (шест) секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Видин за произвеждането на...

Предложение за състав на ПСИК община Видин ПВР-НР
20.10.2016
Линк към документа

СЪОБЩЕНИЕ
20.10.2016
            Във връзка с произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум, насрочени на 6 ноември 2016 г.с Решение на НС от 29.07.2016 г., обн. ДВ, бр. 60/02.08.2016 г., на основание чл. 91, ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 3524-ПВР/НР на Централна избирателна комисия (ЦИК) на 23 октомври 2016 година от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Видин, пл.”Бдинци” №1, 6 етаж, заседателна зала на Общинска администрация Кметът на община Видин ще проведе консултации за определяне поименния състав на Подвижните секционните избирателни комисии (ПСИК) с представителите на парламентарно представените...

Потърсете в сайта