Заповеди - Избори за президент и вицепрезидент на републиката 2016 г.

Заповед за определяне на маршрути и автомобили за обслужване на СИК за избор на президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016 г.
11.11.2016
З А П О В Е Д   № РД-02-11-1795/10.11.2016 г.                 На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18, ал.1 от Изборния кодекс, във връзка с произвеждане на нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката  на 13 ноември 2016 г.   О П Р Е Д Е Л Я М :   Маршрути в предизборния ден – 12.11.2016 г. за транспортиране на  бюлетини, изборни книжа, техника, консумативи и други материали от сградата на Община Видин до всяка секционна избирателна комисия на територията на общината; моторни превозни средства на 13.11.2016г. за обслужване на секции за гласуване с...

Заповед за забрана продажбата, сервирането и употребата на алкохол
10.11.2016
З А П О В Е Д   №РД-02-11-1782/10.11.2016 г.   На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2  от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Изборния кодекс и във връзка с опазване на обществения ред по време на нов (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. ЗАБРАНЯВАМ: Продажбата, сервирането и употребата на алкохол в магазини и други търговски обекти, продажбата и сервирането им в заведения за хранене и развлечение, находящи се в административно-териториалните граници на община Видин, с изключение на тези, в които се провеждат предварително планирани семейни тържества, както и употребата им на обществени места от 06:00 часа до 21:00 часа...

Заповед за забрана продажбата, сервирането и употребата на алкохол
04.11.2016
З А П О В Е Д   №РД-02-11-1725/04.11.2016 г.   На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2  от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Изборния кодекс и във връзка с опазване на обществения ред по време на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.   ЗАБРАНЯВАМ:   Продажбата, сервирането и употребата на алкохол в магазини и други търговски обекти, продажбата и сервирането им в заведения за хранене и развлечение, находящи се в административно-териториалните граници на община Видин, с изключение на тези, в които се провеждат предварително планирани семейни тържества, както и употребата им на обществени места от 06:00 часа до 21:00...

Заповед за определяне на МПС за обслужване на СИК на територията на община Видин на 06.11.2016
03.11.2016
З А П О В Е Д   № РД-02-11-1715/02.11.2016 г.         На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18, ал.1 от Изборния кодекс, във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г.   О П Р Е Д Е Л Я М :   Моторни превозни средства за обслужване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, за извозване на членове на СИК до населените места в общината за отваряне на изборните секции, за предаване на изборните книжа и материали от  секционните избирателни комисии на територията на общината до...

Заповед за образуване на избирателни секции в Община Видин – Допълнение
03.11.2016
З А П О В Е Д № РД-02-11-1716/02.11.2016 г. ГР. ВИДИН            На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 2 и ал.4 от Изборния кодекс, чл. 7, ал.4 и §2 от Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и в изпълнение на Решение № 3418-ПВР/НР от 24.08.2016 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК),  във връзка с Решение на НС от 29.07.2016 г., обн. ДВ, бр. 60/02.08.2016 г. за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 06 ноември 2016 г.,...

Заповед лъчове 05.11.2016
01.11.2016
З А П О В Е Д   № РД-02-11-1636/25.10.2016 г.                 На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18, ал.1 от Изборния кодекс, във връзка със Заповед № РД-02-11-1345/14.09.2016 г., Заповед № РД-02-11-1612/22.10.2016г., Заповед № РД-02-11-1659/28.10.2016г. и във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България  и национален референдум на 06 ноември 2016 г.   О П Р Е Д Е Л Я М :   Маршрути в предизборния ден – 05.11.2016 г., за транспортиране от сградата на Община Видин до всяка секционна избирателна комисия на територията на общината на  бюлетини, изборни книжа, техника,...

Потърсете в сайта