Контакти

Секретар

Иванела Андреева, секретар на община Видин - сл. тел.: 094/609 457;
email: sekretar@vidin.bg


За сравки по избирателни списъци

ОТДЕЛ ,,ГРАОН”
тел.: 094/609 401, 094/609 439


Транспортно обслужване на хора с увреждания

Тел. 094/609423

Заглавие:
Съобщение:
Име:
Електронна поща:
Тип:
Стойността от изображението:
Потърсете в сайта