Съобщения

Проект на разпределение съставите на ПСИК
11.03.2017
Линк към документа

Съобщение за консултации ПСИК
07.03.2017
СЪОБЩЕНИЕ                Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. с Указ № 59 на Президента на Република България (Обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г.), на основание чл. 90, ал. 2 и чл. 91, ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 4182-НС/01.02.2017 г. на Централна избирателна комисия (ЦИК) на 12 март 2017 година от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Видин, пл. „Бдинци“ №2, 6 етаж, заседателна зала на Общинска администрация Кметът на община Видин ще проведе консултации за определяне поименния състав на подвижните секциони избирателни комисии (ПСИК) с...

Проект на разпределение състав на СИК
16.02.2017
Линк към документа

СЪОБЩЕНИЕ
13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ             Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. с Указ № 59 на Президента на Република България (Обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г.), на основание чл. 91, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 4182-НС/01.02.2017 г. на Централна избирателна комисия (ЦИК) на           17 февруари 2017 година от 10.30 часа в сградата на Общинска администрация          гр. Видин, пл. „Бдинци“ №2, 6 етаж, заседателна зала на Общинска администрация Кметът на община Видин ще проведе консултации за определяне поименния състав на секционните избирателни комисии (СИК) с...

Потърсете в сайта