Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
16.03.2017
Линк към документа

Образци на заявления, даващи възможност на гражданите, не притежаващи валидни документи да упражнят правото си на глас
10.03.2017
Линк към документа

Информация от Звената „Български документи за самоличност“
10.03.2017
Звената „Български документи за самоличност“ при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание Служителите ще работят и на 26 март 2017 г. от 08.30 до 19.30 часа В седмицата преди 26 март 2017 г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си...

ВАЖНИ ДАТИ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 26 МАРТ 2017 Г.
06.03.2017
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВИДИН, Във връзка с насрочените избори за Народно събрание на 26 март 2017 г., Ви уведомяваме за важните срокове, както следва: В срок до 02.2017 г. включително (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) Общинските администрации обявяват предварителните избирателни списъци и ги публикуват на интернет страницата на общината. В срок до 02.2017 г. включително (не по-късно от 25 дни преди изборния ден) Български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК. В срок до 03.2017 г. включително (не по-късно...

Обхват на избирателни секции в община Видин
09.02.2017
Линк към документа

Избирателен списък (за публикуване) за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
09.02.2017
Линк към документа

Потърсете в сайта