Заповед за корекция транспорт
26.03.2017
З А П О В Е Д   № РД-02-11-371 /26.03.2017 г.     На основание и чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.18, ал.1 от Изборния кодекс,     И З М Е Н Я М :     Заповед № РД-02-11-354/22.03.2017 г., изменена със Заповед № РД-02-11-368 от 24.03.2017 г., в частите т.1, т.4 и т.5, а именно:     т.1. подточка 1.1. се допълва със „СИК № 128 – с. Кутово” и следва да се чете: „Маршрут №1: дванадесет избирателни секции - СИК № 93,94, 126 – с. Капитановци; № 95,96 – с. Покрайна; № 97,98 – с. Гомотарци; №...

Заповед за корекция транспорт избори 26.03.2017г.
24.03.2017
З А П О В Е Д   № РД-02-11- 368 /24.03. 2017 г.     На основание и чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.18, ал.1 от Изборния кодекс,   И З М Е Н Я М :   Заповед № РД-02-11-354/22.03.2017 г. в частта т.5, а именно:   т.5. подточка 5.19. се изменя както следва: „Автобус Ситроен, рег. № С 43 41 ХХ, ОУ „Отец Паисий“ – СИК № 99 с.Антимово; СИК № 103 с. Сланотрън; СИК № 105 с.Кошава;”, да се чете: „Автобус Ситроен, рег. № С 43 41 ХХ, ОУ „Отец Паисий“ – СИК № 103...

Заповед за образуване на избирателна секция в Община Видин №128
23.03.2017
З А П О В Е Д № РД-02-11-361/23.03. 2017 г.             На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 9, ал. 6 и ал. 8 от Изборния кодекс,  Заповед № 23 от 27.02.2017 г. на Директор на Дом за стари хора с.Кутово за образуване на избирателна секция, във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.   УТВЪРЖДАВАМ:             Адрес и номерация и обхват на избирателна секция в Дом за стари...

Заповед за забрана продажбата, сервирането и употребата на алкохол
23.03.2017
З А П О В Е Д   №РД-02-11-355/22.03.2017 г.   На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2  от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Изборния кодекс и във връзка с опазване на обществения ред по време на изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г. ЗАБРАНЯВАМ:   Продажбата, сервирането и употребата на алкохол в магазини и други търговски обекти, продажбата и сервирането им в заведения за хранене и развлечение, находящи се в административно-териториалните граници на община Видин, с изключение на тези, в които се провеждат предварително планирани семейни тържества, както и употребата им на обществени места от 06:00 часа до 21:00 часа на 26 март 2017 г.. Провеждането...

Заповед за допълване обхвата на подвижните избирателни секции
23.03.2017
З А П О В Е Д № РД-02-11-359/22.03.2017г.               На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2, чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс, и Решения № 4182-НС от 01.02.2017 г. и №4184-НС от 01.02.2017 г. на Централна избирателна комисия, Решение № 47-НС от 27.02.2017 г. на Районна избирателна комисия Видин, във връзка с произвеждането на избори за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. и постъпили заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия,   ДОПЪЛВАМ:   Обхвата на избирателните секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Видин, Приложение №1...

Заповед за определяне на маршрути и автомобили за обслужване на СИК за избор на народни представители на 26.03.2017 г
22.03.2017
З А П О В Е Д   № РД-02-11-354/22. 03. 2017 г.                 На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18, ал.1 от Изборния кодекс, във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.   О П Р Е Д Е Л Я М :   Маршрути в предизборния ден – 25.03.2017 г. за транспортиране на  бюлетини, изборни книжа, техника, консумативи и други материали от сградата на Община Видин  и РИК до всяка секционна избирателна комисия на територията на общината; моторни превозни средства за обслужване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия...

Потърсете в сайта