Заповеди - Избори за Народно събрание 2017 г.
Заповед за забрана продажбата, сервирането и употребата на алкохол
23.03.2017
З А П О В Е Д
 
№РД-02-11-355/22.03.2017 г.

 

На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2  от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Изборния кодекс и във връзка с опазване на обществения ред по време на изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г.

ЗАБРАНЯВАМ:

 

  1. Продажбата, сервирането и употребата на алкохол в магазини и други търговски обекти, продажбата и сервирането им в заведения за хранене и развлечение, находящи се в административно-териториалните граници на община Видин, с изключение на тези, в които се провеждат предварително планирани семейни тържества, както и употребата им на обществени места от 06:00 часа до 21:00 часа на 26 март 2017 г..
  2. Провеждането на масови мероприятия, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на 25.03.2017 г. и 26.03.2017 г.
  3. Настоящата заповед да се обяви публично, като се постави на таблото за обяви и съобщения на партера на сградата на Общинска администрация Видин, на общодостъпно място в населените места на община Видин, както и да бъде публикувана на интернет страницата на общината www.vidin.bg.

Възлагам на началник „Общински контролен инспекторат“  при Община Видин съвместно с директора на Областна дирекция на МВР-Видин, да организират опазването на обществения ред и осигурят нормална обстановка по време на предизборния ден и в деня на изборите.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Иванела Андреева – секретар на община Видин.

Препис от настоящата заповед да бъде връчена на Общинска избирателна комисия Видин, Областен управител на област Видин, директор на Областна дирекция на МВР-Видин, на началник „Общински контролен инспекторат“,  кметове на кметства и кметски наместници за сведение и изпълнение.

 

 

ИНЖ.ОГНЯН ЦЕНКОВ (п)

Кмет на община Видин

Линк към документа

Потърсете в сайта