Заповеди - Избори за Народно събрание 2017 г.
Заповед за допълване обхвата на подвижните избирателни секции
23.03.2017
З А П О В Е Д
№ РД-02-11-359/22.03.2017г.

 

            На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2, чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс, и Решения № 4182-НС от 01.02.2017 г. и №4184-НС от 01.02.2017 г. на Централна избирателна комисия, Решение № 47-НС от 27.02.2017 г. на Районна избирателна комисия Видин, във връзка с произвеждането на избори за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. и постъпили заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия,

 

ДОПЪЛВАМ:

 

Обхвата на избирателните секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Видин, Приложение №1 на Заповед № РД-02-11-285/11.03.2017г., както следва:

Териториален обхват на Подвижна избирателна секция № 050900124  Населено място: с. Градец и село Плакудер

Териториален обхват на Подвижна избирателна секция № 050900126 Населено място: с. Капитановци, с. Покрайна, с. Сланотрън и с. Гомотарци

Неразделна част от настоящата заповед е актуализирано Приложение 1 - обхват на подвижните избирателните секции.

Заповедта да се обяви публично на населението на Община Видин чрез Интернет страницата на общината – www.vidin.bg, на информационното табло в сградата на общината и на общодостъпно място в населените места, където има образувани Подвижни секционни избирателни комисии.

Копия от Заповедта да се изпратят на Областен управител на област Видин, РИК – Видин и ТЗ "ГРАО" – Видин за сведение.

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Иванела Андреева – секретар на община Видин.

           

 

 

ИНЖ. ОГНЯН ЦЕНКОВ (п)

Кмет на община Видин

           

 


Приложение №1

Териториален обхват

на

Подвижни избирателни секции на територията на Община Видин

 

 

  1. Териториален обхват на Подвижна избирателна секция № 050900122  Населено място: гр. Видин

 

Територията на град Видин и село Жеглица, община Видин

 

  1. Териториален обхват на Подвижна избирателна секция № 050900123 Населено място: гр. Дунавци


Територията на град Дунавци, община Видин

  1. Териториален обхват на Подвижна избирателна секция № 050900124  Населено място: с. Градец и село Плакудер

 

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

 

001 , 002

11613 УЛ.ПЪРВА

119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 124А , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 139 , 142 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 150 , 151 , 152 , 153 , 154 , 155 , 156 , 157 , 158 , 159 , 160 , 161 , 162 , 163 , 164 , 165 , 166 , 167 , 168 , 169 , 170 , 171 , 172 , 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 181 , 182 , 183 , 185 , 186 , 187 , 188 , 189 , 190 , 191 , 192 , 193 , 194 , 195 , 196 , 198 , 199 , 200 , 201 , 203 , 204 , 205 , 206 , 207 , 208 , 209

11764 УЛ.ТРИНАДЕСЕТА

016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 031 , 032 , 033 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 042 , 043 , 046 , 047 , 048 , 050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 056 , 058 , 060 , 061 , 062 , 063 , 066 , 068 , 070 , 074

11781 УЛ.ПЕТНАДЕСЕТА

019 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 027 , 029

11822 УЛ.ОСЕМНАДЕСЕТА

004 , 006

11845 УЛ.ДВАДЕСЕТА

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 018

11853 УЛ.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА

014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 023 , 025 , 029 , 031

11867 УЛ.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА

003 , 004 , 006 , 007 , 008

11870 УЛ.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА

35

11911 УЛ.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА

024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 031 , 032 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 044 , 045 , 046 , 047 , 048 , 049 , 050 , 052 , 054 , 056 , 058 , 060 , 062

11925 УЛ.ДВАДЕСЕТ И ОСМА

016 , 017 , 019 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033

11925 УЛ.ДВАДЕСЕТ И ОСМА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014

11942 УЛ.ТРИДЕСЕТА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010

11956 УЛ.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА

001 , 002 , 004 , 006 , 008

11973 УЛ.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 012 , 014

11987 УЛ.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008

11990 УЛ.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА

006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 028 , 029 , 030 , 031 , 033 , 035 , 037

12005 УЛ.ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА

004 , 006 , 016 , 018 , 020 , 025

12019 УЛ.ТРИДЕСЕТ И СЕДМА

002 , 004 , 010 , 012

12022 УЛ.ТРИДЕСЕТ И ОСМА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 018 , 019 , 021 , 046

12036 УЛ.ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА

003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015

12053 УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 011 , 013 , 014 , 015 , 016 , 022

12067 УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА

011 , 012 , 013 , 014 , 016

12070 УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА

002 , 003 , 004

12084 УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 015 , 017 , 020 , 022

12098 УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА

001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 009 , 012 , 013 , 014 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 024 , 026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 033 , 034 , 038 , 040 , 044 , 048

12108 УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА

002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 009 , 011 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 023 , 026 , 028 , 032 , 034 , 036 , 042

12111 УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 023 , 025 , 026 , 027 , 028 , 030

12125 УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА

002 , 004 , 005 , 006 , 008 , 012 , 014 , 020 , 022 , 024

12139 УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА

001 , 002 , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016

12142 УЛ.ПЕТДЕСЕТА

002 , 004 , 006 , 008

 

  1. Териториален обхват на Подвижна избирателна секция № 050900125 Населено място: с. Градец

 

  • село Градец

 

11689 УЛ.ШЕСТА

001 , 002 , 004 , 005 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 019 , 020 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 029 , 032

11692 УЛ.СЕДМА

001 , 002 , 003 , 004 , 008 , 011 , 018 , 063 , 065 , 067

11716 УЛ.ОСМА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 010 , 011 , 012 , 028 , 037

11720 УЛ.ДЕВЕТА

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 011 , 020 , 026

11733 УЛ.ДЕСЕТА

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 019 , 021 , 047

11747 УЛ.ЕДИНАДЕСЕТА

001 , 002 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 028 , 030

11750 УЛ.ДВАНАДЕСЕТА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010 , 018 , 035 , 037 , 057

11764 УЛ.ТРИНАДЕСЕТА

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015

11778 УЛ.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 , 014 , 016 , 030

11781 УЛ.ПЕТНАДЕСЕТА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 018

11795 УЛ.ШЕСТНАДЕСЕТА

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 015 , 017 , 019 , 021

11805 УЛ.СЕДЕМНАДЕСЕТА

001 , 002 , 003 , 004 , 012

11822 УЛ.ОСЕМНАДЕСЕТА

010 , 012 , 014 , 016 , 018 , 020 , 024 , 026 , 028 , 030

11836 УЛ.ДЕВЕТНАДЕСЕТА

001 , 002 , 003 , 004 , 008

11853 УЛ.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 011 , 013

11870 УЛ.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010

11884 УЛ.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА

001 , 003 , 004 , 006 , 008

11898 УЛ.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА

005 , 009 , 010 , 011 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024

11908 УЛ.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 , 026 , 028

11911 УЛ.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 , 014 , 015 , 017 , 019 , 020 , 022

11939 УЛ.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА

001 , 002 , 003 , 004 , 008

11960 УЛ.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА

002 , 003 , 004 , 005 , 007

11990 УЛ.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА

001 , 002 , 003 , 004 , 005

12042 УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТА

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 009

12067 УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010

12084 УЛ.ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА

004, 006 , 010 , 012 , 016 , 018

 

 

  1. Териториален обхват на Подвижна избирателна секция № 050900126 Населено място: с. Капитановци, с. Покрайна, с. Сланотрън и с.Гомотарци

 

Територията на село Капитановци, село Покрайна, село Сланотрън и село Гомотарци, община Видин

 

  1. Териториален обхват на Подвижна избирателна секция № 050900127 Населено място: с. Слана Бара и с. Бела Рада

 

Територията на село Слана Бара и село Бела Рада, община Видин

Линк към документа

Потърсете в сайта