Заповеди - Избори за Народно събрание 2017 г.
Заповед за определяне на маршрути и автомобили за обслужване на СИК за избор на народни представители на 26.03.2017 г
22.03.2017
З А П О В Е Д
 
№ РД-02-11-354/22. 03. 2017 г.

 

 

            На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18, ал.1 от Изборния кодекс, във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

 

О П Р Е Д Е Л Я М :

 

Маршрути в предизборния ден – 25.03.2017 г. за транспортиране на  бюлетини, изборни книжа, техника, консумативи и други материали от сградата на Община Видин  и РИК до всяка секционна избирателна комисия на територията на общината; моторни превозни средства за обслужване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на 26.03.2017 г.; моторни превозни средства за извозване на членове на СИК до населените места в общината за отваряне на изборните секции; моторни превозни средства за предаване на изборните книжа и материали от  секционните избирателни комисии на територията на общината до Районна избирателна комисия и Община Видин и дежурни автомобили на 25-ти и 26-ти март 2017 г., до пълното приключване на изборния ден, както следва:

 

 1. Маршрути за транспортиране на бюлетини, изборни книжа, техника, консумативи и други материали:

За населените места на територията на община Видин (без гр. Видин):

 

1.1. Маршрут №1: дванадесет избирателни секции - СИК № 93,94, 126  – с. Капитановци; № 95,96 – с. Покрайна; № 97,98 – с. Гомотарци; № 99-с.Антимово; № 101,102 - с. Кутово; №103 – с. Сланотрън;  № 105-с. Кошава

      МПС – Автобус Рено Мастър, рег. ВН 40 15 АА,

            водач – Галин Младенов Генов,

Служител за предаване на избирателни списъци и изборни материали: Владимир Георгиев.

 

1.2. Маршрут № 2: девет избирателни секции - СИК № 84 - с. Долен Бошняк; № 85 - с. Плакудер; № 86 - с. Динковица; № 87,88, 124, 125 - с. Градец; № 91-с. Майор Узуново; № 92-с. Иново,

МПС – Автобус „Ситроен“, рег. № ВН 1000 ВА           Община Видин,

водач – Красимир Ангелов/Мариян Цолов,

Служител за предаване на избирателни списъци и изборни материали: Владимир Дичев.

 

1.3. Маршрут № 3: шест избирателни секции - – СИК № 81-с. Г.Мариново, № 82-с. Пешаково; № 83-с. Дружба; №89-с. Акациево; № 90-с. Рупци; № 119 -с.Каленик,

МПС – Автобус Отойол, рег. № СА 1643 НТ – ОУ „Еп. Софроний Врачански”,

            Водач – Йордан Славчев Йорданов,

Служител за предаване на избирателни списъци и изборни материали: Борислав Борисов.

1.4. Маршрут № 4: шест избирателни секции - СИК №  76-с. Новоселци, № 100-с. Бяла Рада; № 104-с. Войница, № 118-с. Буковец, № 120, 127 - с. Слана Бара,

 

МПС – Автобус Ситроен Джъмпер, рег. № ВН 47 53 ВТ - „Чародей – 13” ЕООД

водач – Васил Иванов Тодоров,

Служител за предаване на избирателни списъци и изборни материали: Пламен Дойков.

 

1.5. Маршрут № 5: тринадесет избирателни секции - СИК № 111-с. Ивановци;  № 112-с. Жеглица;  № 113-с. Въртоп; № 114-с. Гайтанци;  № 115-с. Цар Симеоново; № 116-с. Ботево; СИК № 106,107,108,109, 123 – гр. Дунавци; № 110 – с. Синаговци; № 117 – с. Търняне,

МПС – Автобус Ситроен, рег. № С 43 41 ХХ - ОУ „Отец Паисий” гр. Видин,

Водач – Ивайло Петров Иванов,

Служител за предаване на избирателни списъци и изборни материали: Радослав Славчев.

 

Водачите на описаните в т.1 и т.5 от настоящата заповед автомобили да се явят на 25.03.2017 г. в 08.00 ч. на паркинга на Община Видин, тръгване от Областна администрация  Видин – 08.30 ч. Водачите на автомобили, посочени в т.2, т.3 и т.4 от настоящата заповед, следва да се явят в 08.30 ч. на паркинга на Община Видин, тръгване от областна администрация в 9.00 ч.

 

За град Видин:

 

1.6. Маршрут № 1: девет избирателни секции – СИК № 2,3,4,5,6,7,8,9,10.

МПС – Хюндай СА 99 16 НМ - Община Видин, НСУЗД,

Водач – Мартин Славчов Начов,

Служител за предаване на избирателни списъци и изборни материали: Силвия Петрова.

 

1.7. Маршрут № 2: десет избирателни секции - СИК № 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24.

МПС – Автобус „Ситроен“, рег. № ВН 1000 ВА           Община Видин,

водач – Красимир Ангелов/Мариян Цолов,

Служител за предаване на избирателни списъци и изборни материали: Ирена Рускова.

 

1.8. Маршрут № 3: единадесет  избирателни секции – СИК № 16, 17, 18, 19, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 77.

      МПС – Автобус Рено Мастър, рег. ВН 40 15 АА, РДБО,

            водач – Галин Младенов Генов,

Служител за предаване на избирателни списъци и изборни материали: Марианка Начева.

 

1.9. Маршрут № 4: единадесет избирателни секции - СИК №  28, 37, 38, 39, 40, 53, 54, 55, 78, 63, 64.

МПС – Автобус Ситроен, рег. № С 43 41 ХХ - ОУ „Отец Паисий” гр. Видин,

Водач – Ивайло Петров Иванов,

Служител за предаване на избирателни списъци и изборни материали: Ваня Георгиева.

 

1.10. Маршрут № 5: девет избирателни секции – СИК № 44, 45, 46, 47, 48, 49, 66, 67, 68.

МПС – Автобус „Отойол“, рег. № СА 6269 МХ, СОУ „Христо Ботев“ гр. Видин

Водач – Антон Георгиев Антов,

Служител за предаване на избирателни списъци и изборни материали: Илияна Василева.

 

1.11. Маршрут № 6: дванадесет избирателни секции – СИК №. 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 79.

МПС – Автобус „Форд Транзит“, рег. № СА 03 53 ХВ, КСУДС,

Водач – Малин Иванов,

Служител за предаване на избирателни списъци и изборни материали: Анелия Димитрова.

 

1.12. Маршрут № 7: девет  избирателни секции – СИК №. 1, 69, 70, 71, 72, 73, 74,75, 80. 

МПС – Автобус Отойол, рег. № СА 1643 НТ – ОУ „Еп. Софроний Врачански”,

            Водач – Йордан Славчев Йорданов,

Служител за предаване на избирателни списъци и изборни материали: Юлиана Александрова.

 

1.13. Маршрут № 8: десет избирателни секции - СИК №. 27, 33, 34 ,35, 36, 41, 42, 43, 121, 122.

МПС – Автобус Ситроен Джъмпер, рег. № ВН 47 53 ВТ - „Чародей – 13” ЕООД

водач – Васил Иванов Тодоров,

Служител за предаване на избирателни списъци и изборни материали: Людмила Петрова.

 

Водачите на изброените от т.6 до т.13 от настоящата заповед моторни превозни средства следва да се явят в 13.00 ч. на 25.03.2017 г. на паркинга на Община Видин. Тръгване от Областна администрация  Видин – 13.30 ч.

 

 

 1. Моторни превозни средства за обслужване на подвижни избирателни секции на 26.03.2017 г.:

 

2.1. Автобус „Ситроен“, рег. № ВН 1000 ВА - Община Видин – СИК № 122 – ОУ “Иван Вазов”; ул.“Цар Симеон Велики” № 101-Красимир Ангелов/Мариян Цолов;

2.2. Автобус Рено Мастър, рег. ВН 40 15 АА – Регионално депо за битови отпадъци – СИК № 123 – Клуб на пенсионера, гр. Дунавци;

2.3. Хюндай СА 99 16 НМ - Община Видин – Община Видин, НСУЗД – СИК № 124 – с. Градец, кметството;

2.4. Автобус „Ситроен Джъмпер“, рег. № ВН 47 53 ВТ,  „Чародей 13” ЕООД – СИК № 125 – с. Градец, кметството;

2.5. Автобус Ситроен, рег. № С 43 41 ХХ, ОУ „Отец Паисий” гр. Видин – СИК № 126 – с. Капитановци, кметството;

2.6. Автобус Отойол, рег. № СА 16 43 НТ – ОУ „Еп. Софроний Врачански” – СИК № 127 – с. Слана бара, помещение бивша детска градина.

 

Автомобилите, посочени в т.2 и предвидени за обслужване на подвижните секционни избирателни комисии, след като превозят членове на избирателни комисии по маршрутите, описани в т.3 от настоящата заповед, следва да бъдат в 06.45 ч. на адреса, където е ситуирана съответната подвижна СИК. След като приключи гласуването на всички гласоподаватели от Списъка за гласуване с подвижна избирателна урна за съответната секция, автомобилите са на разположение за превозване на комисиите от подвижните избирателни секции, които са обслужвали, до Районна избирателна комисия и Община Видин.

 

 

 1. Маршрути за извозване на членовете на СИК до населените места на територията на Община Видин за отваряне на изборните секции на 26.03.2017 г.:

 

            3.1. Маршрут 1: гр. Дунавци, с. Търняне, с. Синаговци – Автобус Рено Мастър, рег. ВН 40 15 АА, РДБО;

3.2. Маршрут 2: с. Ботево, с. Цар Симеоново, с. Жеглица, с. Ивановци, с. Гайтанци, с. Въртоп – Мерцедес Спринтер рег. № ВН 93 40 ВС, Община Видин;

            3.3. Маршрут 3: с. Новоселци, с. Бела Рада, с. Войница, с. Слана бара, с. Буковец - Автобус Отойол, рег. № СА 16 43 НТ, ОУ „Еп. Софроний Врачански”;

            3.4. Маршрут 4: с. Акациево, с. Рупци, с. Ген. Мариново, с. Пешаково, с. Дружба, с. Каленик – Форд Транзит, рег. № СА 03 53 ХВ, КСУДС;

            3.5. Маршрут 5: с. Иново, с. Майор Узуново, с. Динковица – Автобус „Ситроен Джъмпер“, рег. № ВН 47 53 ВТ,  „Чародей 13” ЕООД;

            3.6. Маршрут 6: с. Градец, с. Плакудер, с. Долни Бошняк – Хюндай, рег.№ СА 99 16 НМ, Община Видин, НСУЗД;

            3.7. Маршрут 7: с. Покрайна, с. Гомотарци и с. Капитановци – Автобус Ситроен, рег. № С 43 41 ХХ, ОУ „Отец Паисий” гр. Видин;

            3.8. Маршрут 8: с. Антимово, с. Кутово, с. Сланотрън, с. Кошава,– Автобус „Ситроен“, рег. № ВН 1000 ВА, Община Видин.

 

Автомобилите, предвидени за превозване на членовете на СИК до населените места на територията на Община Видин за отваряне на изборните секции, трябва да са в 05.55ч. на 26.03.2017 г. на паркинга на Община Видин.

 

 1. Моторни превозни средства за обслужване на избирателни секции в гр. Видин, както следва:

 

 • 1. Форд Фиеста, рег. № ВН 33 63 ВМ – „Силекс-Кръстев” ЕООД – СИК № 1, 2, 3, 4, 5, 66;
 • 2. Шкода Фабия, рег. № ВН 18 09 АВ –„Силекс-Кръстев” ЕООД – СИК № 6, 7, 8, 9, 10, 67;
 • 3. Форд Фокус, рег. № 26 30 ВХ – „Силекс-Кръстев” ЕООД – СИК № 11, 12, 13, 14, 15;
 • 4. Шкода Фабия, рег. № 93 22 АА – „Силекс-Кръстев” ЕООД – СИК № 20, 21, 22, 23, 24;
 • 5. Дачия Сандеро, рег.№ ВН 94 17 АА – „Силекс-Кръстев” ЕООД – СИК № 16, 17, 18, 19, 77;
 • 6. Шевролет Лачети, рег.№ ВН 44 60 ВР – „Силекс-Кръстев” ЕООД – СИК № 25, 26, 29, 30, 31, 32;
 • 7. Шкода Фабия, рег. № ВН 08 08 ВС – „Силекс-Кръстев” ЕООД – СИК № 33, 34, 35, 36, 63, 64;
 • 8. Дачия Логан, рег. № СА 47 42 СХ – „Силекс-Кръстев” ЕООД – СИК № 28, 37, 38, 39, 40;
 • 9. Дачия Сандеро, рег. № ВН 17 45 ВТ – „Силекс-Кръстев” ЕООД – СИК № 27, 41, 42, 43, 44, 45;
 • 10. Дачия Логан, рег. № ВН 36 61 ВХ – „Силекс-Кръстев” ЕООД – СИК № 46, 47, 48, 49, 68;

            4.11. Дачия Логан, рег. № ВН 06 96 ВР –„Силекс-Кръстев” ЕООД – СИК № 50, 51, 53, 54, 55, 78;   

            4.12. Шевролет Матиз, рег. № ВН 12 36 ВХ –  „Силекс-Кръстев” ЕООД – СИК № 52, 56, 57, 58, 79;

            4.13. Шкода Фабия, рег. № ВН 17 42 ВТ –  „Силекс-Кръстев” ЕООД – СИК № 59, 60, 61, 62, 65, 121;

 • 14. Автобус Отойол, рег. № СА 16 43 НТ – ОУ „Еп. Софроний Врачански” - СИК № 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80.

Посочените в т.4. автомобили, предвидени за обслужване на избирателни секции в гр. Видин, трябва да бъдат на разположение след 21.00 ч. на 26.03.2017 г. до приключване на изборния ден и отчитане на всички обслужвани от тях секционни избирателни комисии в Районната избирателна комисия и Община Видин.

 

 1. Моторни превозни средства за обслужване на избирателни секции в гр. Дунавци и селата на територията на Община Видин, както следва:

 

5.1. Форд Ескорт, рег. № ВН 46 46 ВР, дизел, Ангел Иванов Петров – СИК № 81 с.Г.Мариново,

5.2. Пежо 206, рег. № ВН 21 67 АА, дизел, Ивайло Вълчев - СИК № 82 с. Пешаково;

5.3. Форд Транзит, рег. № ВН 94 66 ВР, Обреден дом  – СИК № 83 с. Дружба; СИК № 76 с. Новоселци;

5.4. Опел, рег. № ВН 00 15 ВС, Боряна Тончева - СИК № 84   с. Д. Бошняк,

5.5. Лада 2105, рег. № ВН 99 48 ВН, Димитър Велков Цанов – СИК № 85                     с. Плакудер;

5.6. Опел Вектра, рег. № ВН 02 76 ВТ, Иван Иванов – СИК № 86 с. Динковица;

5.7. Форд Транзит, рег.№ СА 03 53 ХВ, КСУДС – СИК № 87 с.Градец; СИК № 88 с.Градец;

5.8. ВАЗ Нива – ВН 11 33 ВР – Община Видин  – СИК №89 с. Акациево; СИК № 119 с.Каленик;

5.9. Фолксваген Поло, рег. № ВН 39 03 ВТ, Мариела Недкова – СИК № 90 с. Рупци;

5.10. Фолксваген Поло, рег. № ВН 88 89 ВТ, Емилия Страхилова Стоянова – СИК № 91 с. Майор Узуново,

5.11. Сеат Ибиза, рег. № ВН 47 01 АА, Цветана Александрова - СИК № 92 Иново;

5.12. Опел Вектра - ВН 09 22 ВТНСУЗД – Община Видин, ДСХ Кутово – СИК № 93 с. Капитановци, СИК № 102 с.Кутово,

5.13. Мазда Премаси, рег. № ВН 33 22 АА – Ангелина Цекова Иванова – СИК № 94 с. Капитановци;

5.14. Алфа Ромео, рег. № ВН 09 87 ВС – Кристиян Карамфилов - СИК  № 95 с.Покрайна;

5.15. Опел Астра, рег. № ВН 25 26 АА – Тихомир Томов – СИК  № 96 с.Покрайна;

5.16. Хюндай – СА 99 16 НМ – Община Видин, НСУЗД – СИК № 97,98 с.Гомотарци;

5.17. Форд Мондео, рег. № ВН 35 36 АА, Борислав Емилов Борисов – СИК № 100      с. Бела Рада;

5.18. Фолксваген Поло, рег. № ВН 05 18 ВХ, Теодора Петкова – СИК № 101 с.Кутово,

5.19. Автобус Ситроен, рег. № С 43 41 ХХ, ОУ „Отец Паисий“ – СИК № 99 с.Антимово; СИК № 103 с. Сланотрън; СИК № 105 с.Кошава;

5.20. БМВ 320, рег. № ВН 54 16 ВН, община Видин, Иван Дочков – СИК № 104 Войница;

5.21. Автобус Ситроен, рег. № ВН 1000 ВА, община Видин  – СИК № 106 – гр. Дунавци; СИК № 107 – гр. Дунавци; СИК № 108 – гр. Дунавци;

5.22. Рено Меган, рег. № ВН 36 98 ВР, Петко Костов – СИК № 109  – гр.Дунавци;

5.24. Фолксваген Голф, рег. № ВН 23 35 ВН, Иван Иванов - СИК № 110 – с.Синаговци;

5.25. Мерцедес Спринтер, рег. № ВН 93 40 ВС, община Видин – СИК № 111 с. Ивановци; СИК 112 – с. Жеглица;

5.26. Хонда Сивик, рег. № ВН 66 96 ВТ, Илиана Младенова Горанова-Петкова – СИК № 113 с.Въртоп;

5.27. Опел Астра, рег. № ВН 00 05 ВК – Асен Ангелов Димитров - СИК № 114             с. Гайтанци;

5.28. Лада, рег. № ВН 41 71 ВА – Димитър Стоянов Никовов - СИК № 115 с. Цар Симеоново;

5.29. Форд Ескорт, рег. № ВН 68 39 ВАКрасимир Цанков Димитров - СИК №116 с. Ботево;

5.30. Фолксваген Пасат, рег. № ВН 54 16  АА, Цветан Борисов Николов - СИК № 117 – с.Търняне;

5.31. Опел Астра, рег. № ВН 57 72 ВН, Ангел Тодоров Ангелов – СИК № 118 с. Буковец;

5.32. Рено Сценик, рег. № ВН 24 46 АВ, дизел, Йордан Славчев Иванов - СИК № 120 с. Слана бара.

 

Посочените в т.5. автомобили, предвидени за обслужване на избирателни секции в гр. Дунавци и селата на територията на община Видин, трябва да бъдат на разположение след 21.00 ч. за превозване на всички избирателни комисии до приключване на изборния ден и отчитане на всички обслужвани от съответния автомобил избирателни секции в Районната избирателна комисия и Община Видин и връщането им обратно до съответните населени места.

 

 1. Дежурни автомобили на 25-ти и 26-ти март 2017 г., вкл. за гласуване на гласоподаватели със затруднения в придвижването при заявка на 26.03.2017 г.:

 

На 25.03.2017 г.:

6.1. автомобил Ауди А6 с рег. № ВН 6000 ВР, Община Видин, Валери Тодоров;

6.2. автомобил Ситроен С 5 с рег. № ВН 1000 ВН, община Видин – Красимир Ангелов.

6.3. Мерцедес Спринтер с рег. № ВН 93 40 ВС, Община Видин – Венцислав Милифонов.

 

На 26.03.2016 г.:

6.4. автомобил Ауди А6 с рег. № ВН 6000 ВР, Община Видин, Валери Тодоров;

6.5. автомобил Ситроен С 5 с рег. № ВН 1000 ВН, община Видин – Красимир

Ангелов.

6.6. ВАЗ Нива – ВН 11 33 ВР, Община Видин – Георги Кардашимов.

 

Водачите на дежурните моторни превозни средства, описани в т.6 следва да  бъдат на разположение на 25.03.2017г. от 08.00 ч. и на 26.03.2017 г. от 07.00 ч. до приключване на изборния ден и отчитане на всички СИК в РИК и Община Видин.

Автомобилите, превозващи членовете на СИК, се придвижват в гр. Видин по най-кратките възможни пътища, при стриктно спазване на ЗДвП, като не се допуска преминаване през забранени улици в града. Същите следва да се движат по следния маршрут: след влизане в гр. Видин и достигане площад „Съединение", преминават покрай сградата на „Български пощи" ЕАД до „МТел", след което автомобилите извършват десен завой до ул. „Цар Симеон Велики", преминават покрай паркинга на административната сграда на община Видин и достигат до кафе-бар „Корнер". Членовете на СИК слизат от автомобилите и спазват указанията на представителите на ОД на МВР, охраняващи района около административната сграда на Областна администрация Видин.

След транспортирането на членовете на СИК до кафе-бар „Корнер", автомобилите следва по най-бързия начин, като спазват указанията на представителите на ОД на МВР - Видин за посоката им на движение, да освободят района.

При настъпила обективна невъзможност за осигуряване на посочените в настоящата заповед моторни превозни средства, същите следва да се заменят с други, като за замяната се съобщи своевременно в Община Видин, както и за заявяване на автомобил за гласуване на гласоподаватели със затруднения в придвижването, да се съобщава на следните телефони: тел. 094/609 423, тел. 0879987744, тел. 0879949120 и тел. 0879156522.

В пътните листове на автомобилите се отразява целият пробег, свързан с обслужване на избирателните комисии.

Средствата, изразходени за превозите, ще се възстановяват от Община Видин в седемдневен срок от произвеждане на изборите, след представяне в отдел „ФСД и Б” на общината на пътен лист/отчет за изразходеното гориво/фактура за: изминати км/изразходвано гориво/стойност на превоза.

 

Копие от Заповедта да се връчи на всички горецитирани лица за сведение и изпълнение.

 

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Иванела Андреева – Секретар на Община Видин.

 

 

 

 

инж. ОГНЯН ЦЕНКОВ   /п/

Кмет  на Община Видин

Линк към документа

Потърсете в сайта