Заповеди
Избирателни секции, предназначени за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
10.03.2017
З А П О В Е Д
 
 
№ РД-02-11-268/07.03.2016  г.
гр. Видин

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.18, ал.1 от Изборния кодекс, Указ № 59 за насрочване на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г. (Обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2017),  Решение № 4302-НС от 13.02.2017г. на Централната избирателна комисия и Заповед № РД-02-11-125/01.02. 2017 г. на Кмета на Община Видин за образуване на избирателни секции,

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

Избирателни секции, предназначени за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Видин, както следва:

  1. Избирателна секция № 050900007, гр.Видин, ул. “Горазд” № 23, СУ „Св.Св.Кирил и Методий“;
  2. Избирателна секция № 050900013, гр.Видин, ул. “Екзарх Йосиф І” № 17, ОУ „Св. Климент Охридски“;
  3. Избирателна секция № 050900015, гр.Видин, ул. “Баба Тонка” № 1, филиал „Здравец“ на ДГ „Русалка“, (бивше ЦДГ № 8 “Здравец”);
  4. Избирателна секция № 050900018, гр.Видин, ул. „Св. Ромил Видински“ № 76, ДГ ”Русалка”, (бивше ОДЗ № 16 “Русалка”);
  5. Избирателна секция № 050900025, гр.Видин, Сградата на старото училище „Г.С.Раковски”, ул. “Г.С.Раковски” № 11.
  6. Избирателна секция № 050900045, гр.Видин, ул.”Търговска “ № 6, СУ „Цар Симеон Велики“;
  7. Избирателна секция № 050900048, гр.Видин, ул.”Княз Борис I” № 25, ППМГ „Екзарх Антим І” – помещение разположено на партерния етаж на сградата.
  8. Избирателна секция № 050900057, гр.Видин, ул. „П.Р.Славейков“ № 26, СУ „П.Р.Славейков“;
  9. Избирателна секция № 050900078, гр.Видин, ж.к.” Крум Бъчваров”, ул. „Райко Жинзифов“ № 26, ДГ „Синчец“, (бивше ЦДГ № 17 „Синчец“);

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в изборния ден, могат да подават заявки на телефони: 094/609-423, 609-416 или на адрес: гр. Видин, Община Видин, пл. „Бдинци” 2 (до екипа за изборите), както и на е-mail: kmet@vidin.bg от 20.03. до 25.03.2017 година от 08.30 ч. до 17.00 часа.

В изборния ден (26 март 2017г.) заявки се приемат от 7.00 ч. до 20.00 ч. на телефони: 094/609-423; 094/609-457.

При подадена заявка, Общината осигурява автомобил за транспортиране на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборния ден.


 

 

Настоящата заповед да се обяви на населението на Община Видин чрез интернет страницата на общината и на общодостъпно място в сградата на общината.

Копие от настоящата Заповед да се изпрати на РИК – Видин за сведение.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Иванела Андреева,  секретар на Община Видин.

 

 

ИНЖ.ОГНЯН ЦЕНКОВ /п/

Кмет на община Видин

Линк към документа

Потърсете в сайта