Заповеди
Заповед за определяне на места за обяване на избирателните списъци
09.02.2017

 

З А П О В Е Д

№ РД-02-11-138/07.02.2017г.

гр. Видин

 

 

            Във връзка с произвеждането на 26 март 2017 г.насрочените избори за народни представители в изпълнение на  чл. 41, ал. 3, чл.42, ал.2 от Изборния кодекс и на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Избирателните списъци за произвеждането на избори за народни представители, да бъдат обявени на населението в района на съответната избирателна секция и публикувани на интернет страницата на общината.
  2. Местата за обявяване на избирателните списъци по т.1 са :

 

За град Видин

№ на избирателната секция

Адрес на избирателната секция

050900 001

Град Видин, кв. “Заводско селище”, Клуб на пенсионера;

050900 002

050900 003

050900 004

Град Видин, ж.к. “Химик”, ул. “Горазд” № 67, филиал  „Радост” на ДГ ”Славейче”;

(бивше ОДЗ № 10 „Радост”)

050900 005

Град Видин, ул. “Горазд” № 36, ДГ „Славейче“;

(бивше ОДЗ № 11 “Славейче”)

050900 006

050900 007

050900 008

050900 009

050900 010

Град Видин, ул. “Горазд” № 23, СУ „Св.Св.Кирил и Методий“;

050900 011

050900 012

050900 013

Град Видин, ул. “Екзарх Йосиф І” № 17, ОУ „Св. Климент Охридски“;

 

050900 014

050900 015

Град Видин, ул. “Баба Тонка” № 1, филиал „Здравец“ на ДГ „Русалка“; 

(бивше ЦДГ № 8 “Здравец”)

050900 020

050900 021

050900 022

050900 023

050900 024

Град Видин, ул. “Екзарх Йосиф І” № 53, ОУ „Отец Паисий“;

050900 016

050900 017

050900 019

050900 077

Град Видин, ул. “Владикина” № 57, СУ „Христо Ботев“;

050900 018

Град Видин, ул. „Св. Ромил Видински“ № 76, ДГ ”Русалка”; 

(бивше ОДЗ № 16 “Русалка”)

050900 025

050900 026

Град Видин, ул. „Г.С.Раковски“ № 11, Сградата на старото училище „Г.С.Раковски“;

050900 029

050900 030

050900 031

050900 032

Град Видин, ж.к. „Васил Левски“ /до бл. № 2/ филиал „Щастливо детство“ на ДГ „3орница“;

(бивше ЦДГ №18 "Щастливо Детство")

 

050900 033

050900 034

050900 035

050900 036

Град Видин, ж.к. „Вида“, филиал „Вида“ на ДГ „Синчец“;

(бивше ОДЗ № 13 “Вида”)

 

050900 028

050900 037

050900 038

050900 039

050900 040

Град Видин, ул. „Л. Каравелов“ № 31, СУ „Любен Каравелов“;

050900 027

050900 041

050900 042

050900 043

Град Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 101, ОУ „Иван Вазов“;

050900 044

050900 045

Град Видин, ул. „Търговска“ № 6, СУ „Цар Симеон Велики“;

050900 046

050900 047

050900 048

050900 049

050900 068

Град Видин, ул. „Княз Борис І“ № 25, ППМГ „Екзарх Антим І“;

050900 050

050900 051

Град Видин, ул. „Йеромонах Лазар“ № 10, филиал „Незабравка“ на ДГ „Арабела“;

(бивше ЦДГ № 15 „Незабравка“)

050900 053

050900 054

050900 055

050900 078

Град Видин, ж.к. „Крум Бъчваров“, ул. „Райко Жинзифов“ № 26, ДГ „Синчец“;

(бивше ЦДГ № 17 „Синчец“)

 

050900 052

050900 056

050900 057

050900 058

050900 079

Град Видин, ул. „П.Р.Славейков“ № 26, СУ „П.Р.Славейков“;

050900 059

050900 060

050900 061

050900 062

050900 065

Град Видин, ул. „П.Р.Славейков“ № 28, ГПЧЕ „Йордан Радичков“;

050900 063

050900 064

Град Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 76, Регионална здравна инспекция;

050900 066

Град Видин, ул. „Гладстон“ № 30, ПГ по туризъм „Михалаки Георгиев“;

050900 067

Град Видин, ул. „Бдин“ № 66, ПТГ „Васил Левски“;

050900 069

050900 070

050900 071

050900 073

050900 072

050900 074

050900 075

050900 080

Град Видин, кв. „Нов път“; ул. „Бачо Киро“ 10, ОУ „Епископ Софроний Врачански“;

050900 121

МБАЛ „Света Петка“

 

За населените места в община Видин

 

  1. Избирателните секции № 050900076 и от № 050900081 до № 050900120 се намират в населените места на Община Видин. Кметовете на кметства и кметските наместници да обявят списъците на таблата за обяви и/или на други подходящи места в района на съответната избирателна секция..

 

  1. Избирателните списъци за обявяване да се връчат на кметовете на кметства, кметските наместници (избирателни секции № 050900076 и от № 050900081 до № 050900120), а за гр. Видин на „Общински контролен инспекторат” срещу подпис за изпълнение.
  2. Ръководителите на фирми, учреждения, директорите на училища и детски градини да предоставят витрини, вътрешни преградни стени, остъклени фасади и др. за поставяне на избирателните списъци, с оглед извършване на справки от страна на гражданите.
  3. За периода до изборите на 26 март 2017 година, съхраняването на избирателните списъци и поддържането им изряден вид ВЪЗЛАГАМ на стопанисващите съответните обекти.

 

               Препис от заповедта да се връчи на РИК – Видин и Областен управител на област Видин за сведение, кметове и кметски наместници, на Общински контролен инспекторат за извършване на организационно-техническата подготовка по обявяване на избирателните списъци и директори на детски заведения и училища за сведение.

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Иванела Андреева, секретар на община Видин.

            Настоящата заповед да се сведе до знание на горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение.

  

 

ОГНЯН ЦЕНКОВ (п)

Кмет на община Видин

Линк към документа

 

                       

Потърсете в сайта