Актуално
Проект на разпределение съставите на ПСИК
11.03.2017
Линк към документа

Съобщение за консултации ПСИК
07.03.2017
СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. с Указ № 59 на Президента на Република...

Проект на разпределение състав на СИК
16.02.2017
Линк към документа

СЪОБЩЕНИЕ
13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. с Указ № 59 на Президента на Република България...

Заповед за корекция транспорт
26.03.2017
З А П О В Е Д № РД-02-11-371 /26.03.2017 г. На основание и чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната...

Заповед за корекция транспорт избори 26.03.2017г.
24.03.2017
З А П О В Е Д № РД-02-11- 368 /24.03. 2017 г. На основание и чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление...

Заповед за образуване на избирателна секция в Община Видин №128
23.03.2017
З А П О В Е Д № РД-02-11-361/23.03. 2017 г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от...

Заповед за забрана продажбата, сервирането и употребата на алкохол
23.03.2017
З А П О В Е Д №РД-02-11-355/22.03.2017 г. На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Изборния кодекс и във връзка с...

Заповед за допълване обхвата на подвижните избирателни секции
23.03.2017
З А П О В Е Д № РД-02-11-359/22.03.2017г. На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2,...

Заповед за определяне на маршрути и автомобили за обслужване на СИК за избор на народни представители на 26.03.2017 г
22.03.2017
З А П О В Е Д № РД-02-11-354/22. 03. 2017 г. На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната...

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
16.03.2017
Линк към документа

Образци на заявления, даващи възможност на гражданите, не притежаващи валидни документи да упражнят правото си на глас
10.03.2017
Линк към документа

Информация от Звената „Български документи за самоличност“
10.03.2017
Звената „Български документи за самоличност“ при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност да упражнят правото си...

ВАЖНИ ДАТИ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 26 МАРТ 2017 Г.
06.03.2017
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВИДИН, Във връзка с насрочените избори за Народно събрание на 26 март 2017 г., Ви уведомяваме за важните срокове, както следва: В срок...

Обхват на избирателни секции в община Видин
09.02.2017
Линк към документа

Избирателен списък (за публикуване) за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
09.02.2017
Линк към документа

Потърсете в сайта