Избирателни списъци - Избори за президент и вицепрезидент на републиката

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г.
21.09.2016

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г.
21.09.2016

Потърсете в сайта