Важни съобщения
ВАЖНО ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
02.03.2017

В срок до 11.03.2017 г.(вкл.), избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през електронните услуги на интернет страницата на общината по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК. Свали приложението от тук.

Потърсете в сайта